Wykaz Szkół

Wykaz szkół objętych programem stypendialnym TS

Wykaz szkół ponadgimnazjalnych objętych programem stypendialnym 

Towarzystwa Samorządowego

 

Powiat Koło

Liceum Ogólnokształcące im. J. Piłsudskiego w Kole

Zespół  Szkół Plastycznych w Kole

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Powierciu

Zespół Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych im. St. i Wł. Grabskich w Kole

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kłodawie

Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu

Zespół Szkół Technicznych

 

Powiat Konin

I liceum im. T. Kościuszki w Koninie

II Liceum im. K. K. Baczyńskiego w Koninie

III Liceum Ogólnokształcące im. C.K. Norwida w Koninie

Konińskie Centrum Edukacyjne

Zespół Licealny w Kramsku

Zespół Szkół Budowlanych im. E. Kwiatkowskiego w Koninie

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Batorego w Koninie

Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych im. Fryderyka Chopina w Żychlinie

Zespół Szkół Górniczo-Energetycznych w Koninie

Zespół Szkół im. M. Kopernika w Koninie

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleczewie

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. H. Sienkiewicza w Sompolnie

Zespół Szkół Technicznych i Hutniczych w Koninie

  

Powiat Turek

Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Tadeusza Kościuszki w Turku

Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Kaczkach Średnich

Zespół Szkół Technicznych im. S. Kaliskiego w Turku