dla szkół średnich

Weryfikacja semestralna

WERYFIKACJA SEMESTRALNA 2017/2018

 

Zgodnie z regulaminem Funduszu Stypendialnego: 

„Stypendysta zaraz po ukończeniu I półrocza nauki zobowiązany jest do przedłożenia ankiety semestralnej i weryfikacji semestralnej wraz z załącznikami. W przypadku nie uzupełnienia dokumentów wypłaty będą wstrzymane.”

Wyniki weryfikacji semestralnej przesłane zostaną wyłącznie do stypendystów, którym stypendia zostały wstrzymane.

Informujemy jednocześnie, że ze względu formalności wynikające z przeprowadzenia weryfikacji stypendium za miesiąc luty wypłacone zostanie wraz z marcowym.

 

TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW UPŁYWA 
5  LUTEGO 2018 R.

 

Załączone dokumenty:

Weryfikacja semestralna – druk

Ankieta - druk

Stypendia 2017-2018

OGŁASZAMY NABÓR WNIOSKÓW

DO KOLEJNEJ EDYCJI PROGRAMU STYPENDIALNEGO

TOWARZYSTWA SAMORZĄDOWEGO

2017/2018

To już XVIII edycja programu stypendialnego. Towarzystwo Samorządowe przyznawało będzie stypendia dla najbardziej uzdolnionej młodzieży, pochodzącej gospodarstw o niskich dochodach, która dla swojego rozwoju potrzebuje wsparcia finansowego.

Czytaj więcej...

Edycja 2016-2017

 

OGŁASZAMY NABÓR WNIOSKÓW

DO KOLEJNEJ EDYCJI PROGRAMU STYPENDIALNEGO

TOWARZYSTWA SAMORZĄDOWEGO

2016/2017

 

To już XVII edycja programu stypendialnego. Towarzystwo Samorządowe przyznawało będzie stypendia dla najbardziej uzdolnionej młodzieży, pochodzącej gospodarstw o niskich dochodach, która dla swojego rozwoju potrzebuje wsparcia finansowego.

Jeżeli spełniasz łącznie następujące warunki:

Czytaj więcej...

Przyznane stypendia 2015-2016

konf  31.08.2015

 

Tegoroczne stypendia Towarzystwa Samorządowego to XVI edycja programu.

Na rok szkolny 2015/2016 przyznane zostało 90 stypendiów. Do tej pory Fundusz wspomógł łącznie 2214 zdolnych uczniów:

Czytaj więcej...