Stypendia Pomostowe

Stypendia pomostowe

Dzięki naszemu uczestnictwu w Programie Równe Szanse, realizowanemu przez Fundację im. Stefana Batorego, mamy możliwość zgłaszania młodzieży do Stypendiów Pomostowych. Młodzież, która otrzymywała stypendium z naszej organizacji ma pierwszeństwo w uzyskaniu stypendium.

Program jest administrowany przez Fundację Edukacyjną Przedsiębiorczości (FEP) – www.fep.lodz.pl 

Celem programu jest ułatwienie młodzieży ze wsi i małych miast pokonania wyjątkowo trudnej dla niej bariery związanej z rozpoczęciem nauki w szkole wyższej poprzez ufundowanie stypendiów na pierwszy rok dziennych studiów magisterskich.