Fundusz „Rozwiń skrzydła” im. J. i J. Putka

STYPENDIA DLA MATURZUSTÓW - Fundusz „Rozwiń skrzydła” im. J. i J. Putka

 Fundusz „Rozwiń Skrzydła" im. J. i J. Putka

Fundusz utworzony w 2011 roku przez Rodzinę Putków. Fundusz jest zasilany z darowizn indywidualnych i wpłat 1% podatku dochodowego osób fizycznych, przekazywanych przez członków Rodziny Putków oraz osoby, którym bliski jest cel przyświecający Funduszowi.

Środki Funduszu przeznaczone są na stypendia dla młodych ludzi z rodzin o niskich dochodach, którzy bez pomocy stypendialnej nie zdecydowaliby się na podjęcie nauki na uczelniach wyższych. Fundusz oferuje:

  • stypendia rekrutacyjne na pokrycie kosztów związanych z procesem rekrutacji na studia (koszty opłaty rejestracyjnej, dojazdu na egzaminy itp.),
  • stypendia na I rok studiów w wysokości 630 zł miesięcznie, przez 10 miesięcy roku akademickiego (od września do czerwca),
  • możliwość ubiegania sie o stypendia na II i III rok.

O stypendia mogą ubiegać się maturzyści zamierzający studiować na dziennych studiach licencjackich lub magisterskich w polskich uczelniach państwowych, rekomendowani m. in. przez Towarzystwo Samorządowe w Koninie.Wnioski o stypendia na rok akademicki 2017/2018 należy składać

do 1 czerwca 2017 roku.

 

 

Przed przystąpieniem do wypełniania wniosku

 

Proszę o kontakt telefoniczny: 

 

797 901 114

 

Monika Kosmalska - Koordynator Programu Stypendialnego

 

Zasady ubiegania się o stypendia