dla maturzystów

STYPENDIA DLA MATURZUSTÓW - Fundusz „Rozwiń skrzydła” im. J. i J. Putka

 Fundusz „Rozwiń Skrzydła" im. J. i J. Putka

Fundusz utworzony w 2011 roku przez Rodzinę Putków. Fundusz jest zasilany z darowizn indywidualnych i wpłat 1% podatku dochodowego osób fizycznych, przekazywanych przez członków Rodziny Putków oraz osoby, którym bliski jest cel przyświecający Funduszowi.

Środki Funduszu przeznaczone są na stypendia dla młodych ludzi z rodzin o niskich dochodach, którzy bez pomocy stypendialnej nie zdecydowaliby się na podjęcie nauki na uczelniach wyższych. Fundusz oferuje:

Czytaj więcej...

Edycja 2017-2018 Stypendiów Pomostowych

STYPENDIA POMOSTOWE DLA MATURZYSTÓW na I rok studiów 
dla dotychczasowych stypendystów Towarzystwa Samorządowego
 
Zapraszamy ambitnych i zdolnych tegorocznych maturzystów, stypendystów Towarzystwa Samorządowego, pochodzących ze wsi i małych miejscowości, niezamożnych rodzin, którzy chcą studiować. W roku akademickim 2016/2017 czekają na Was stypendia na I rok studiów w wysokości 500 zł miesięcznie, które będą wypłacane przez 10 miesięcy.
 
Regulamin przyznawania i przekazywania stypendiów XVI edycji Programu Stypendiów Pomostowych zawiera następujące postanowienia:
Czytaj więcej...

Stypendia pomostowe

Dzięki naszemu uczestnictwu w Programie Równe Szanse, realizowanemu przez Fundację im. Stefana Batorego, mamy możliwość zgłaszania młodzieży do Stypendiów Pomostowych. Młodzież, która otrzymywała stypendium z naszej organizacji ma pierwszeństwo w uzyskaniu stypendium.

Program jest administrowany przez Fundację Edukacyjną Przedsiębiorczości (FEP) – www.fep.lodz.pl 

Celem programu jest ułatwienie młodzieży ze wsi i małych miast pokonania wyjątkowo trudnej dla niej bariery związanej z rozpoczęciem nauki w szkole wyższej poprzez ufundowanie stypendiów na pierwszy rok dziennych studiów magisterskich.