Edycja 2015-2016

Przyznane stypendia 2015-2016

konf  31.08.2015

 

Tegoroczne stypendia Towarzystwa Samorządowego to XVI edycja programu.

Na rok szkolny 2015/2016 przyznane zostało 90 stypendiów. Do tej pory Fundusz wspomógł łącznie 2214 zdolnych uczniów:

* 1138 uczniów szkół średnich,

* 903 gimnazjów

* 173 studentów

Obszar działania funduszu to powiaty: koniński,  kolski, słupecki, turecki, wrzesiński. Odbiorcami funduszu są uczniowie szkół średnich, gimnazjaliści – konkretne osoby wskazane przez darczyńców oraz studenci  Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie oraz studenci rozpoczynający naukę na wyższych uczelniach (w ramach programu stypendiów pomostowych)

Fundusz stypendialny realizuje swoje cele głównie poprzez promowanie młodych talentów, uczniów twórczych, pragnących robić więcej dla własnego doskonalenia i rozwoju. Pomaga głównie uczniom uzdolnionym, którzy wymagają pomocy finansowej. Realizacja powyższych celów jest możliwa dzięki dotacjom i darom od osób fizycznych i prawnych.

 

 Lista stypendystów ze szkoły średniej

 

Podział przyznanych stypendiów na 2015/2016

powiat

Szkoła średnia

gimnazjum

PWSZ

Stypendia pomostowe

razem

Konin

21

-

2

3

26

Koło

3

4

 

1

8

Września

6

-

 

 

6

Turek

5

35

 

1

41

Słupca

8

-

 

1

9

razem

43

39

2

6

90

 

W tym roku szkolnym stypendium za szczególne osiągnięcia otrzyma Bartosz Śliwicki, uczeń trzeciej klasy liceum ogólnokształcącego w Sompolnie, osiągający bardzo dobre wyniki w nauce (śr. 5,3). Bartosz aktywnie uczestniczy w życiu kulturalno-edukacyjnym Gminy. Został również laureatem w jednym z najbardziej prestiżowych Ogólnopolskich Konkursów Wiedzy o Mediach, organizowanym przez Instytut Dziennikarstwa na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, zdobywając w ten sposób staż w radiu RMF oraz indeks wydziału dziennikarstwa.