Edycja 2012-2013

Nowa edycja programu na rok szkolny 2012/2013

 

XIII  EDYCJA PROGRAMU STYPENDIALNEGO

TOWARZYSTWA SAMORZĄDOWEGO
 

Na  rok szkolny 2012/2013 udało nam się przyznać dzięki pozyskanym funduszom 111 stypendiów  z podziałem na:

 

43 stypendiów  dla uczniów szkół średnich (wysokość jednego rocznego stypendium to kwota 1 000,00 zł)

52  stypendiów dla uczniów gimnazjum (wysokość jednego rocznego stypendium to kwota 600,00-700,00zł)

6 stypendiów dla studentów PWSZ w Koninie  (wysokość jednego rocznego stypendium to kwota 1 350,00 zł – trwa nabór wniosków do 15 października)

7 stypendiów pomostowych  (wysokość jednego rocznego stypendium to kwota 5 000,00zł)

3 stypendia specjalne   (wysokość rocznego stypendium to kwota 1 000,00 – 1 500,00 zł)