Nasze Stypendia

wg. kategorii

dla maturzystów

Dzięki naszemu uczestnictwu w Programie Równe Szanse, realizowanemu przez Fundację im. Stefana Batorego, mamy możliwość ...

więcej

dla szkół średnich

Stypendia Towarzystwa Samorządowego  przyznawane są w celu wspierania młodzieży osiągającej wysokie wyniki w nauce, która ....

Więcej

dla studentów PWSZ

Uczniowie z obszarów wiejskich pomimo trudnej sytuacji ekonomicznej interesują się możliwościami dalszego kształcenia na ....

więcej

Przyznaliśmy już

PONAD 2000
STYPENDIów 

Zróżnicowanie w dostępie do edukacji z powodów ekonomicznych dotyka duże grono osób, w szczególności zamieszkałych na terenach wiejskich. Wśród nich dużą część stanowią ludzie z wykształceniem ...

więcej

 Jak działamy

O fundusz stypendialnym

Towarzystwo Samorządowe od początku swojego istnienia próbuje odpowiedzieć na potrzeby naszej społeczności. Znaczne różnice w dostępie do edukacji oraz wzrost potrzeb edukacyjnych młodego pokolenia stały się głównymi przesłankami do utworzenia w lipcu 2000 roku Funduszu Stypendialnego Towarzystwa Samorządowego. 

więcej

Dlaczego pomagamy

"  ...Celem funduszu jest wyrównywanie szans edukacyjnych młodych ludzi ze wsi i małych miasteczek. Nie chcemy być jedyni, dobrze aby w każdej gminie był taki fundusz ...  "

Ireneusz Niewiarowski
Prezes KSS

Polecane